Velkommen til FedEx nyhetsbrevtjeneste!

Ved å registrere deg kan du abonnere på FedEx eNews helt gratis, og motta oppdateringer hver annen måned om nyheter og interessante funksjoner som dekker alle aspekter ved internasjonale forsendelser med FedEx.

For registrering, vennligst oppgi din e-mail adresse:

Global hjemmeside | fedex.com Vilkår for bruk
Denne websiden er beskyttet av USAs og Internasjonale lover for opphavs- og varemerkerett. Alle rettigheter forbeholdt. © 1995-2012 FedEx.